Voor betere producten en diensten

In een grote supermarkt is het best lekker shoppen - als de paden tenminste breed genoeg zijn. Er is volop lekkers, gratis koffie, video voor de kids. Maar alles is overduidelijk gericht op kopen.

Tegenover die commerciële almacht kun je je als individuele consument al gauw wat machteloos voelen. Maar als alle klanten samen actie ondernemen, spitst de winkelbaas zijn oren en buigt weer vol dienstbaarheid. Er zijn meerdere organisaties die zo'n gezamenlijke actie mogelijk maken.

• De Consumentenbond is verreweg de grootste organisatie die namens consumenten probeert een vuist te maken tegen de marktmacht van fabrikanten en winkelketens.
Goede Waar is veel kleiner, maar let ook op belangen van milieu, dieren en mensen ver weg.
Foodwatch bestaat sinds begin 2010, zet zich vooral in voor openheid over voeding, en wil daar ook actie voor voeren.

Consumenten of burgers

Omdat consumenten tevens burgers zijn, let ook de overheid erop dat belangen van burgers het niet compleet afleggen tegen de slagkracht van de commercie. Dat resulteert in een hele serie wetten en regels ter bescherming van consumenten; zie daarvoor 'Wet- en regelgeving'.

Diezelfde overheid wil ook de belangen van handel en industrie dienen, en die laten zich samenvatten als: de vrijheid om consumenten ertoe over te halen hun producten te kopen.

Belangen en beleid

Namens de overheid let vooral de Keuringsdienst van Waren (opgegaan in de NVWA) op de belangen van consumenten.
De Autoriteit Consument & markt behandelt klachten alleen als hele groepen consumenten daar last van hebben.
Ook de SER (Sociaal-Economische Raad) trekt zich de positie van consumenten aan.
In de regelgeving van de EU is ook veel aandacht voor consumenten.


vuist

Burgers of consumenten

Het behartigen van consumentenbelangen kán worden gezien als een vorm van democratie. In een echte democratie kunnen burgers, via verkiezingen, allerlei wetten en regels maken - iedere stem telt. Consumenten daarentegen kunnen hun wensen uiten door wel of niet te kopen, én door gezamenlijke hun mening kenbaar te maken via consumentenbonden - dan telt vooral het geld.

Om belangenbehartiging (maar ook formele democratie) mogelijk te maken is informatie nodig. Dus een zekere openheid of transparantie. Aan die openheid wil deVoedingswijzer.nl bijdragen.

 

Consumentenvriend?

Het CBL (Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel) is de belangenorganisatie van het grootwinkelbedrijf. Het CBL wil 'het behartigen van de belangen van consumenten tegenover de voedingsmiddelenindustrie' ook op zich nemen. Voor consumenten is dat natuurlijk een bedenkelijke belangenbehartiger, maar daar waar het klopt, is het mooi meegenomen.

 

Méér weten
over voeding?

Op zoek naar meer eerlijke info over voeding? Bezoek dan ook eens AllesOverVoeding.nl. Dat is 'een verbeterde versie van deVoedingswijzer'.


Actueel       Eten&drinken       Boodschappen       Keukenkast       Plantaardig       Dierlijk       Import