Biologische bestrijding

Biologische bestrijding van ziektes en plagen is het inzetten van nuttige insecten (of andere dieren of micro-organismen of natuurlijke middeltjes) tegen plaagorganismen. Dit dan in plaats van chemische middelen.

De biologische bestijding is inmiddels vrij goed ontwikkeld. Tuiders weten nuttige beestjes in te zetten tegen heel veel schadelijke insecten, en ook tegen schimmels of bacteriën. Overzichten hiervan zijn te zien bij leveranciers van deze nuttige insecten, Koppert en soms heel gedetailleerd bij Biopol.

Vogels of eenden

Ieder jaar bedenken tuinders nieuwe 'biologische bestrijders'. Zo zetten ze vogeltjes in tegen rupsen, terwijl soms eenden rondlopen om slakken op te vreten. 't Blijft uitkijken, want poezen inzetten tegen eventuele muizen mag niet, omdat katten juist weer ziektes kunnen binnenbrengen in de kas.

Tegen virussen is eigenlijk niks te doen – om die te doden moet je de hele plant vernietigen. Virusziektes moet je daarom vooral zien te voorkómen, vooral door de planten gezond te houden.

Biologische oorlogvoering

De biologische bestrijding is permanent in ontwikkeling. Want er verschijnen telkens nieuwe plaagorganismen (insecten, schimmels, bacteriën). Of een bacteriepopulatie weet zichzelf zo te veranderen (muteren) dat een bepaald middel geen vat meer op hen heeft.

Op microscopisch kleine schaal is daarom sprake van een eeuwigdurende biologische oorlogvoering met telkens nieuwe wapens en verdedigingen.

Nieuw en beter

Tuinders zoeken daarom, samen met wetenschappers, voortdurend naar nieuwe of betere methoden om ziektes en plagen te beteugelen. Veel organisaties denken daarover mee, en werken samen. De site Bionext geeft een overzicht van diverse ontwikkelingen en resultaten.

Een aardig overzicht van de stand van zaken is te zien op hetgeheimvandetuinbouw. Die site is opgezet door leverancier Koppert.

Moeilijk doen

Maart 2012 ging de overheid moeilijk doen over puur natuurlijke middelen. 'Want als die iets bestrijden, zijn het dus bestrijdingsmiddelen', aldus de redenering. En dus zou een 'bestrijdingsmiddel' als bier of karnemelk onderworpen moeten worden aan allerlei dure tests.

Na hevige protesten is deze potsierlijke testplicht uitgesteld tot in ieder geval begin 2014. Daarna volgt in ieder geval nog een overgangstermijn van anderhalf jaar.

biologische bestrijding

Voorkómen is beter

Biologische bestrijding is mooi. Maar biologisch (lees: niet-chemisch) voorkómen dat er ziektes en plagen optreden is natuurlijk beter. Dat weten tuinders ook, per slot is dat meestal veel goedkoper.
Ook de overheid probeert eraan bij te dragen dat de land- en tuinbouw minder afhankelijk wordt van chemische middelen.

Het voormalige ministerie van LNV had hierover een aardig dossier, maar onder het kabinet-Rutte is dat verdwenen. Nu gaat het alleen nog over bestrijdingsmiddelen.

 

Gemalen hoeven en veren

Ziektes in planten kunnen overal vandaan komen, maar ook de bestijding daarvan kan uit onverwachte hoek komen. Zo blijken vermalen hoeven en veren goed te werken.

Dit blijkt uit onderzoek in Wageningen. De schadelijke bodemschimmel Rhizoctonia wordt bestreden door de bacteriën van het type Lysobacter. En deze nuttige bacterie blijkt goed te gedijen op veren- en hoefmeel.

Méér weten
over voeding?

Op zoek naar meer eerlijke info over voeding? Bezoek dan ook eens AllesOverVoeding.nl. Dat is 'een verbeterde versie van deVoedingswijzer'.

 


Actueel       Eten&drinken       Boodschappen       Keukenkast       Plantaardig       Dierlijk       Import