Over deze site

DeVoedingswijzer.nl is bedoeld om gratis nuttige informatie te verschaffen over voeding.

Op internet is al veel informatie te vinden over ons dagelijks eten. Maar vrijwel nergens is dat én compleet, én betrouwbaar én goed leesbaar. DeVoedingswijzer wil juist die combinatie bieden. Niet door zelf extra teksten te schrijven, maar door zoveel mogelijk te verwijzen naar nuttige informatie op bestaande sites. En door een heldere structuur aan te brengen in de informatiebrij.

DeVoedingswijzer is onpartijdig en niet commercieel, en dient slechts één belang: dat van de lezer/bezoeker die meer wil weten over voeding.

Wij gaan in op de veiligheid en gezondheid van voeding, op economische en ecologische aspecten, op honger en overdaad, op vreugde en ellende door voeding. Wij willen laten zien waar ons eten vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en wat ermee gebeurt.
En we willen bezoekers aansporen om zelf op zoek te gaan naar meer kennis over voeding. Dat is hard nodig, want te veel informatie over onze voeding blijft verborgen voor consumenten.
DeVoedingswijzer houdt zich van harte aanbevolen voor meer nuttige gegevens over ons dagelijks eten. U kunt daarvoor mailen naar info@devoedingswijzer.nl.

De maker van DeVoedingswijzer.nl is Wim Guiking, freelance journalist, die voor dit doel niet wordt betaald, noch wordt gestuurd of aangezet door, of afhankelijk is van enige instelling, onderneming of organisatie.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld om bezoekers te voorzien van feiten, visies en meningen; voorzover een bezoeker (m/v) die gebruikt om een eigen opvatting op te baseren of als leidraad voor het eigen handelen, doet hij/zij dat op eigen verantwoording.

De geboden informatie is zorgvuldig en gewetensvol samengesteld, bedoeld om de bezoeker te ondersteunen bij gezonde eetgewoonten, maar de makers van deVoedingswijzer wijzen iedere aansprakelijkheid af voor enige schade of nadeel dat zou voortvloeien uit adviezen of suggesties die, al dan niet expliciet, worden gegeven of gedaan.

Deze site verwijst via links naar veel andere websites, die doorgaans zinvolle en nuttige informatie bevatten; wij kunnen evenwel niet instaan voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van elders aangeboden informatie.

 

Méér weten
over voeding?

Op zoek naar meer eerlijke info over voeding? Bezoek dan ook eens AllesOverVoeding.nl. Dat is 'een verbeterde versie van deVoedingswijzer'.

 


Actueel       Eten&drinken       Boodschappen       Keukenkast       Plantaardig       Dierlijk       Import