EU-regels komen op ieders bordje

De Europese Unie is al een halve eeuw lang dé regelgevende instantie voor de landbouw. Voor voedingsmiddelen geldt dat sinds een jaar of tien ook.

De 'Algemene Voedsel Wet' voor de hele EU is vanaf begin 2002 stapsgewijs in werking getreden. Er bestaat ook een Europese 'keuringsdienst van waren' (EFSA).

Landbouwbeleid

De doelen van het Europese landbouwbeleid waren een halve eeuw geleden:
• voldoende voedselproductie,
• goedkoop eten,
• fatsoenlijk inkomen voor de boeren.

Het succes van dit beleid was té groot. De boeren gingen te veel produceren, voedsel werd erg goedkoop, en de (toenmalige) Europese Gemeenschap kreeg boterbergen, melkplassen en pakhuizen vol met graan en diepgevroren vlees.

GLB in verandering

Daarom is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) al jarenlang flink aan het veranderen, en het einde is nog niet in zicht.

Nu de productie van voldoende voedsel verzekerd lijkt, verschuift de aandacht naar de kwaliteit. Dat zie je ook terug in de veranderende naamgeving van de ministeries van landbouw in de diverse landen. In Nederland kwam eerst 'natuur' erbij, dat werd door staatssecretaris Bleeker vervolgens afgeschaft, en nu maakt dit 'ministerie' onderdeel uit van het ministerie van Economische Zaken.

Voedselbeleid

Voorschriften over voedingsmiddelen zijn inmiddels ook een zaak van de Europese Unie. Uitgangspunt is dat elke consument "moet beschikken over essentiële en precieze informatie om tot een bewuste keuze te kunnen komen".

Sinds 21 februari 2002 is voor de hele EU de General Food Law (algemene levensmiddelen verordening) stapsgewijs in werking getreden. Sinds 1 januari 2005 bijvoorbeeld moeten alle voedingsmiddelen traceerbaar zijn: vrij nauwkeuring moet dus zijn na te trekken uit welke fabriek voedingsmiddelen komen en wie de grondstoffen leverde, of waar dieren geslacht zijn en van welke boerderij ze komen, of welke tuinders een bepaalde vracht sla afleverden.

Ook over de kwaliteit van voedingsmiddelen heeft de overkoepelden EU-voedselwet het nodig te zeggen. De wet- en regelgeving over voedsel dreigt door de 'Europeanisering' wat ver af te komen staan van de gewone man en vrouw.

europa

Europese regels

De huidige Nederlandse wetgeving inzake voedingsmiddelen is nu helemaal geënt op EU-voorschriften. Dat ging niet altijd makkelijk. Ooit was bijvoorbeeld de Nederlandse gehaktbal bedreigd, omdat de samenstelling van gehakt onmogelijk in algemeen aanvaarde Europese regels was te vatten.

 

 

Méér weten
over voeding?

Op zoek naar meer eerlijke info over voeding? Bezoek dan ook eens AllesOverVoeding.nl. Dat is 'een verbeterde versie van deVoedingswijzer'.

 


Actueel       Eten&drinken       Boodschappen       Keukenkast       Plantaardig       Dierlijk       Import