WTO: vrijheid afdwingen

WTO staat voor World Trade Organisation, ofwel Wereld Handels Organisatie. Het is een wereldplatform waar landen spreken over regels voor de handel. Ze maken daar als het ware de spelregels voor het wereldwijde monopoliespel. Inmiddels zijn 153 landen lid.

Ideologie

Het werk van de WTO wordt sterk gedreven door de ideologie: meer vrijheid is meer blijheid. Het gaat dan wel vooral over de vrijheid om geld te verdienen aan maakt niet uit wát. Als arme Afrikaanse landen hun boeren willen beschermen tegen de grote wereldmarkt, mag dat eigenlijk niet.

Liberalisering

De WTO is sinds 1995 de voortzetting van de GATT (General Agreement on Trade en Tariffs; algemene overeenkomst over handel en tarieven). De GATT ontstond in 1947, en had tot doel de handel vrijer te maken.

Importtarieven en andere maatregelen om nationale economieën te beschermen moesten zoveel mogelijk worden weggewerkt. Kortom: liberalisering. Elke vijf tot tien jaar kwam er een nieuwe 'GATT-ronde', met nieuwe afspraken om handelsbelemmeringen op te ruimen.

Goederen en diensten

Aanvankelijk werd er alleen gesproken over concrete zaken als textiel of staal. Later ook over landbouwbeleid; de boeren worden nog steeds beschermd door het Europese Landbouwbeleid. Sinds ruim vijftien jaar gaat het ook over immateriële zaken, zoals intellectuele eigendom (patenten) en diensten.

Vooral financiële diensten (verzekeren, bankieren, investeringen), maar mogelijk ook onderwijs en gezondheidszorg. De drijfveer achter dit alles is het motto 'geld moet rollen, en niemand mag dat tegenhouden'.

Nieuwe ronde

Eind 2001 startte een nieuwe ronde besprekingen. Dat gebeurde in Doha, de hoofdstad van het oliestaatje Qatar. Men hoopt op concrete afspraken over vrijmaking van de handel in goederen en diensten én van de landbouw.

Die besprekingen moesten in januari 2005 uitmonden in een nieuw akkoord. Dat is niet gelukt. De onderhandelingen slepen zich nog altijd voort...

• Een aardig overzicht over de WTO is te vinden bij het ministerie van EZ, met een korte introductie, een historisch overzicht, achtergronden, standpunten en (vertraagde) actualiteiten.
• Een kritischer kijk, met tevens aandacht voor de (sociale en milieukundige) nadelen van liberalisering is te vinden bij Globalinfo.
• De WTO heeft natuurlijk zijn eigen site (engelstalig).
• Ook de Europese Unie heeft zijn eigen (engelstalige) site over de WTO.

wto-label

't Schiet niet op

Een belangrijke tussenstap van de in 2001 begonnen overlegronde over de wereldhandel was een conferentie in september 2003, op het Mexicaanse luxe-eiland Cancun. Het lukte op vrijwel geen enkel onderdeel om tot nieuwe overeenkomsten te komen.

Een volgende mogelijkheid om succes te boeken was in december 2005 in Hong Kong. Het enige 'succes' dat daar werd geboekt, is dat er tenminste een besluit viel. Onderdeel van het besluit is dat de EU zijn exportsubsidies nu echt gaat afbouwen ... vanaf 2013!

Een ministeriële bijeenkomst in december 2009 in Geneve, leverde ook al niet veel op. De invloed van de WTO is inmiddels flink overschaduwd door de financiële crisis en de zorgen om het milieu.

 

Méér weten
over voeding?

Op zoek naar meer eerlijke info over voeding? Bezoek dan ook eens AllesOverVoeding.nl. Dat is 'een verbeterde versie van deVoedingswijzer'.

 


Actueel       Eten&drinken       Boodschappen       Keukenkast       Plantaardig       Dierlijk       Import